West Zone

President

Sameer Rege

+91 9869178040

drsamrege@gmail.com

Secretary

Rajesh Shrivastava

+91 9925029477

dr.rajeshshree@rediffmail.com

Joint Secretary

Prashant Rahate

+91 9822464068

prashantrahate84@yahoo.com

Treasurer

Anand Kamat

+91 9326731111

anandkamat3@gmail.com

Member

Nirmal Patle

--

nirmal_patle@rediffmail.com

Member

Sandeep C. Sabnis

--

drsandeepsabnis@gmail.com

Member

Jaisingh Shinde

--

jshinde1@gmail.com

Member

Kedar Patil

--

drkedarpatil09@gmail.com

Member

Vinayak Deshpande

--

vinayakdeshpande@hotmail.com

Member

Dharmeshkumar Dhanani

--

dhananidharmesh@hotmail.co.uk

Member

Nikunj Patel

--

nik6884@gmail.com